registrácia
strata hesla
váš nákup
0 €
Do košika
sk

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia
Prevádzkovateľom internetového obchodu, ďalej len e-shopu, je Mgr. Mária Bohumelová - YOL, IČO: 45 601 101. Prevádzkovateľom sa zároveň rozumie predávajúci, resp. dodávateľ tovaru.
Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom nákupného košíka objednáva tovar v e-shope.

Zaregistrovanie zákazníka
Nakupovať výrobky je možné len po zaregistrovaní sa. Registrácia je jednorázová a robí sa prostredníctvom registračného formulára.

Zaregistrovaním sa, okrem možnosti on-line objednávky, získate:
• výhody vo forme zliav
• informácie o stave vybavovania Vašich objednávok
• pravidelné informácie o novinkách a akciách

Ceny
Každý výrobok je riadne označený a je pri ňom uvedená jeho cena v EUR. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny uvedené v potvrdenej objednávke kupujúceho. Ceny výrobkov sú uvádzané vrátane DPH, podľa platnej legislatívy (20%). Predávajúci má právo ceny aktualizovať a meniť podľa potreby. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na www.yol.sk , prípadne ďalšie individuálne zľavy pre zákazníka nie sú vzájomne kombinovateľné.

Objednávanie tovaru
Pri kúpe výrobkov jednoducho zvolíte požadované množstvo, kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a zvolený výrobok bude vložený do nákupného košíka. Následne sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v registračnom formulári.

Dodacie lehoty
Dodacia lehota zásielky sa pohybuje od 48 hodín do 20 kalendárnych dní, podľa dostupnosti výrobkov na sklade. V prípade, že objednaný výrobok nie je aktuálne na sklade, predávajúci bude prostredníctvom mailu, prípadne telefonicky informovať kupujúceho o tejto skutočnosti. V takomto prípade má kupujúci možnosť odstúpiť od objednávky, prípadne ju podľa dohody s predávajúcim upraviť.

Spôsob dodania tovaru
Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu podľa jeho želania uvedeného v objednávke na dobierku, prostredníctvom Slovenskej pošty, prípadne prostredníctvom kuriéra. Kupujúci si môže po dohode s predávajúcim tovar vyzdvihnúť aj osobne, podľa dohody na odbernom mieste, na Haanovej 13, v Bratislave (Petržalka). Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci je povinný hneď po prevzatí tovaru tovar a zásielku skontrolovať a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí bezodkladne kontaktovať predávajúceho.

Spôsob platby
Bankovým prevodom na účet UnicreditBank
č. účtu: 1101129000/1111

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak si kupujúci/zákazník neželá inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@yol.sk .

Poštovné a iné poplatky
V rámci Bratislavy poštovné neúčtujeme.
V rámci SR (mimo BA) k celkovej cene objednaných výrobkov pripočítavame nasledovné poštovné: € 2,50 (do hodnoty tovaru € 35,00), nad hodnotu tovaru € 35,00 a viac poštovné neúčtujeme.

Iné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky platia pre odosielanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania Vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne. V prípade, že celá zásielka nemôže byť doručená jednorázovo z dôvodu, že objednaný tovar nie je v čase objednávky na sklade a kupujúci súhlasí s jeho dodatočným zaslaním, hodnota tejto zásielky sa kupujúcemu neúčtuje.

Záručná doba
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.
YOL ručí zákazníkovi za:
1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený (nevzťahuje sa na poškodenie treťou osobou - napr. kuriér, pošta, atď.)
3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak
YOL nenesie zodpovednosť za:
1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa (kupujúceho)
3. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
4. obsahovú náplň výrobku zabaleného do originálneho obalu od výrobcu
5. za prípadne alergické alebo kožné reakcie spôsobené používaním výrobku, prípadne jeho nevhodou aplikáciou.

Stornovanie objednávky
Kupujúci môže zrušiť objednávku bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením. V prípade, že bola objednávka zo strany predávajúceho potvrdená (emailom, telefonicky), je možné ju stornovať len v prípade, že predávajúci nedoručí tovar kupujúcemu v stanovenej dodacej lehote. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky kupujúceho vrátené do 15 pracovných dní na jeho účet, z ktorého boli uhradené, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ak honebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená na potvrdenej objednávke. V prípade, že takáto situácia nastane, bude predávajúci kupujúceho bezodkladne kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe a možnom náhradnom plnení.

Reklamovanie tovaru a vrátenie tovaru
Zákazník má právo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od doručenia tovaru. V takomto prípade zašle tovar na vlastné náklady na adresu sídla spoločnosti YOL, Haanova 13, Bratislava, so stručnou žiadosťou o vrátenie peňazí, s uvedením čísla účtu a banky kupujúceho. Tie mu budú zaslané na jeho účet do 14 dní od doručenia tovaru, na adresu sídla spoločnosti.
Akceptujú sa reklamácie výlučne na tovar zakúpený v našom e-shope, po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru, resp. jeho kópie. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený v originálnom balení, nepoškodený ani neotváraný, inak nebude vrátenie tovaru akceptované. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR. Tovar nie je možné vrátiť alebo ho vymeniť po uplynutí jeho doby spotreby.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana
Prevádzkovateľ sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. YOL rešpektuje Vaše súkromie, avšak na to, aby sme Vám mohli poskytnúť očakávané služby je pre nás nevyhnutné poznať vaše osobné údaje, ktoré však chránime pred ich zneužitím a garantujeme svojim klientom, že nimi poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.
Vyplnením prihlasovacieho formulára a zadaním objednávky súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch, za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať zasielanie týchto informácií, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť zaslaním žiadosti na adresu info@yol.sk .napíšte nám

Kontakt

zavolajte nám

+421 911 131 584

+421 904 538 597

zdieľaj